Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

  • základních škol,
  • středních škol a konzervatoří,
  • vyšších odborných škol,
  • základních uměleckých škol,
  • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
  • ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
  • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 obnovujeme v omezeném režimu provoz našeho Střediska volného času Rýmařov.
Od 7. 12. 2020 budou zahajovat činnost kroužky, kde bude splněna podmínka počtu maximálně 10 účastníků ve skupině.
Dle výkladu MŠMT to je 10 účastníků + pedagog.
Kroužky, kde je počet účastníků vyšší než deset, budou rozděleny, kde to nebude možné, mají činnost stále zakázanou.
Tabulka se seznamem znovuotevřených zájmových útvarů bude pravidelně aktualizována.
Děti a ostatní účastníci musí mít po celou dobu výuky na ústech roušku. Vedoucí daného kroužku předá informaci.
Kroužky budou v tomto roce ukončeny v úterý 22. 12. 2020.
Pokud epidemiologická situace dovolí, sejdeme se v pondělí 4. 1. 2021.

Pro školství platí lehce jiná pravidla, než se uplatňují jinde. Pokud bude PES na trojce, znamená to, že budeme moct alespoň částečně otevřít, ale musíme počkat na přesná pravidla, která Ministerstvo školství stanoví. Pokud to bude možné a budeme schopni pro vás zajistit bezpečné prostředí, kroužky postupně zahájíme. Budou vás kontaktovat vedoucí jednotlivých kroužků prostřednictvím mailu nebo telefonicky, kde se dozvíte, od kdy a zda vaše činnost bude probíhat a také za jakých podmínek.

Těšíme se, že se opět potkáme!

Kino Střediska volného času se připojilo k projektu "mojekinolive". Vstupenky na online vysílání, program a více informací naleznete na www.kinorymarov.cz

Vážení rodiče, milé děti, účastníci kroužků,
mimořádným opatřením Vlády ČR je i naše organizace uzavřena až do 27. 11. 2020. Věříme, že se s vámi opět setkáme 30. 11. 2020. Těšíme se na společné aktivity a přejeme si co nejdříve návrat k normálu.

Marcela Pavlová

ředitelka Střediska volného času Rýmařov

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

Vláda  s účinností od pondělí 12. října 2020 od 00:00 do neděle 25. října 2020 do 23:59 omezila provoz škol a školských zařízení, vnitřních sportovišť atd. Veškeré zájmové kroužky, kino, posilovna či lezecká stěna jsou v tomto termínu uzavřeny.

Děkujeme za pochopení

Vážení rodiče, milé děti, účastníci kroužků,

na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě jsou s účinností ode dne 5. října 2020 na dva týdny uzavřeny veškeré zájmové útvary. Ruší se tak veškerá zájmová činnost probíhající jak

v prostorách Střediska volného času Rýmařov, tak i kroužky, které se konají na jiných místech.

Promítání v kině a případné plánované kulturní akce se budou konat v souladu s mimořádnými opatření vlády.

Děkujeme za pochopení a budeme se na vás těšit opět po otevření.
 
Marcela Pavlová
Středisko volného času Rýmařov

Středisko volného času Rýmařov zahájí ve školním roce 2020/2021 svoji činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Základní hygienická pravidla stanovena Ministerstvem zdravotnictvím (MZd)

  • Při vstupu do budovy a jednotlivých místností bude prováděna dezinfekce rukou.
  • Do budovy nebudou vpuštěni klienti vykazující příznaky infekčního onemocnění. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které budou projevem sezonní alergie či chronického onemocnění (např. kašel, rýma) bude klient vpuštěn do budovy pouze na základě potvrzení vystavené lékařem.

Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moci uskutečnit od 27. června.
Pro rok 2020 si ve Středisku volného času Rýmařov můžete vybrat z nabídky devíti příměstských a dvou pobytových táborů. Kompletní nabídku naleznete zde:

Na nových stránkách www.kinorymarov.cz naleznete přehledný program, ukázky z připravovaných filmů, virtuální prohlídku a jiné informace.
Celý web je přizpůsoben mobilním zařízením. Vstupenku si ideálně kupte předem online prostřednictvím systému na www.
U dětských představení se posunuje čas promítání na 15:00.
Při návštěvě kina budete muset dodržovat řadu opatření - Za kulturou bezpečně.

Informatika  19.5.2020 v 13:00
Lukostřelba  20.5.2020 v 14:00
Robotika 1  21.5.2020 v 13:00
Robotika 2  22.5.2020 v 13:00
Modelářský  20.5.2020 v 15:00
Kondiční cvičení a pilates  18.5.2020 v 17:30
Horolezecký pro nejmenší  18.5.2020 v 13:00
Horolezecký mladší  18.5.2020 v 14:30
Horolezecký starší  18.5.2020 v 16:00
Horolezecký profi  21.5.2020 v 15:30
Stolní tenis – děti  20.5.2020 v 15:00
Stolní tenis – dospělí  19.5.2020 v 19:00
Šachy  22.5.2020 v 15:00
Sluníčko  19.5. , 20.5. , 21.5., v 9:30
Jóga pro dospělé (nutno se registrovat na www 25.5.2020 a 27.5.2020 v 18:00
Pevné bříško a zadeček:  18.5.2020 v 17:30, 20.5.2020 v 17:30
Zumba  26.5.2020 v 17:30
Orientální tanec - Šeherezádky:  18.5.2020 v 15:00
Orientální tanec - Jasmínky:  21.5.2020 v 15:00
Šicí a řemeslná dílna  19.5.2020 v 14:30
Lyžařský  19.5.2020 v 15:30
Chovatelský  19.5., 20.5., 21.5.2020 v 14:00
Francouzština  19.5.2020 v 18:00
Italština  18.5.2020 v 18:00, 19.5.2020 v 17:00
Keramika pro dospělé  21.5.2020 v 16:30
Keramicko výtvarný  18.5.2020 v 14:00,
19.5.2020 v 14:00,
20.5.2020 v 13:45,
22.5.2020 v 13:30
Výtvarný s keramikou  21.5.2020 v 14:00

Vážení rodiče, milé děti, účastníci zájmových aktivit,
V pondělí 4. května 2020 jsme obdrželi metodiku pro znovuotevření SVČ. Nyní pracujeme na tom, abychom zabezpečili chod Střediska volného času Rýmařov jak po stránce hygienické, tak organizační.

V průběhu tohoto týdne vás budou kontaktovat emailem nebo sms interní zaměstnanci Střediska volného času Rýmařov ke zjištění vašeho zájmu o pokračování v činnosti zájmových útvarů.

Od 18. května začne probíhat částečná výuka ve Středisku volného času Rýmařov.