Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Nezapomeňte, že pro děti může být obzvláště důležité mít kontakt se svými blízkými a kamarády. Mohou o ně mít své obavy, proto tento kontakt podporujte a hledejte cesty, jak je možné jej s přihlédnutím k aktuálním opatřením zajistit, třeba i na dálku (telefonáty, zprávy, videohovory).Mluvte s dětmi a dospívajícími o jejich pocitech, berte je vážně. Situace je nová pro všechny.

Doporučujeme využívat podpůrné materiály, které vám mohou pomoci při komunikaci s dítětem a k předání důležitých informací:

Brožurka pro děti Ahoj, já jsem Korona! a doporučení, jak s ní pracovat

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k dětem

Malý návod pro rodiče, prarodiče a starší sourozence, jak pomoci našim dětem rozumět tomu, co se děje s COVID-19 – Natama Institut

Doporučení pro rodiče dětí (nejen) se specifickými vzdělávacími potřebami