Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Vážení rodiče, milé děti, účastníci zájmových aktivit,
V pondělí 4. května 2020 jsme obdrželi metodiku pro znovuotevření SVČ. Nyní pracujeme na tom, abychom zabezpečili chod Střediska volného času Rýmařov jak po stránce hygienické, tak organizační.

V průběhu tohoto týdne vás budou kontaktovat emailem nebo sms interní zaměstnanci Střediska volného času Rýmařov ke zjištění vašeho zájmu o pokračování v činnosti zájmových útvarů.

Od 18. května začne probíhat částečná výuka ve Středisku volného času Rýmařov.


Úplné znění manuálu pro střediska volného času najdete zde

Účast v zájmových činnostech předpokládá následující:

 • nejpozději v den zahájení odevzdá účastník čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (viz. příloha)
 • vstup do budovy SVČ je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům
 • všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky
 • účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do SVČ (popřípadě k vyřazení účastníka)
 • nošení roušek v místnostech, kde probíhá zájmová činnost, je na zvážení vedoucího
 • maximální počet účastníků ve skupině je 15

Kroužky, které se znovuotevřou, budou probíhat do konce června 2020.
Podrobný seznam kroužků které se znovu otevřou bude zveřejněn do 15.5.2020
Informace budeme dále aktualizovat dle situace, sledujte web, facebook.
V případě nejasností nebo dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Provoz posilovny Střediska volného času Rýmařov

 • vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
 • zákaz používání šaten a sprch,
 • klienti provedou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 • časový harmonogram bude upraven tak, aby mezi jednotlivými cvičeními proběhl úklid, vyvětrání, dezinfekce prostor, dezinfekce strojů a dalšího cvičebního nářadí,
 • na výměnu vzduchu bude použita vzduchotechnika se samostatným přívodem a odtahem,
 • rozestup mezi klienty bude alespoň dva metry a na každých 10 m2 se bude vyskytovat nejvýše jeden klient.


Vzhledem k regulaci návštěvnosti se zarezervujte odkaz

Bez rezervace nebude umožněn vstup do posilovny.
Před prvním vstupem do posilovny, odevzdá klient Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění viz. příloha.

Marcela Pavlová
ředitelka Střediska volného času Rýmařov