Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dle pokynů pokynů MŠMT a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-7/MIN/KAN (MO_MZ)  ze dne 4. 5. 2021 (aktualizovaná verze ze dne 6.5.2021) je od 10. 5. 2021 obnovena prezenční výuka v Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál následovně:

 1. v počtu 3 účastníků (pouze individuální výuka či konzultace) ve skupině ve vnitřních prostorech (není povinnost testování).

Týká se stále jen individuální výuky ZK: 

 • Robotika ml.
 • Robotika st.
 • Chovatelský
 • Šicí a řemeslná dílna

Žádné jiné kroužky zatím nemohou být z důvodu početního limitu otevřeny.

 1. v počtu maximálně 20 osob ve skupině ve vnějších prostorech (na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy), tito účastníci se musí podrobit testování nebo jiné obdobné povinnosti

Od 10. 5. 2021 budou probíhat následující zájmové kroužky pouze ve vnějších prostorech:

 • Keramicko- výtvarný PO 14,00 od 10.5. 2021
 • Keramicko-výtvarný s loutkovým divadlem ÚT 14,00 od 11.5. 2021
 • Keramicko-výtvarný ST 13,45 od 12.5. 2021
 • Výtvarně-keramický ČT 14,00 od 13.5. 2021
 • Keramicko-výtvarný PÁ 13,30 od 14.5. 2021
 • Keramika dospělí ÚT, ČT 16,30 - 19,30 od 11. a 13.5.
 • Lukostřelba
 • Horolezecký st. 
 • Horolezecký ml.
 • Horolezecký pro nejmenší
 • Lyžařský ml.
 • Lyžařský st.
 • Pilates a kondiční cvičení
 • Sluníčko
 • Orientální tanec

Informace, jakým způsoben doložíte splněnou povinnost testování je uvedeno v pokynech MŠMT.

Pokud je dítě testováno ve škole, můžete využít formulář čestného prohlášení (DOC) nebo PDF.

Děti nebudou testovány ve Středisku volného času Rýmařov.

Vzhledem k epidemiologické situaci se podmínky rozvolnění mohou změnit. Prosím, sledujte webové stránky SVČ.