Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Od 24.5.2021 dochází k dalšímu rozvolnění, díky kterému budou moci probíhat kroužky i ve vnitřních prostorech v počtu 10 až 50 osob. Kroužky, které budou znovuotevřeny, se dozví rodiče a děti od vedoucích zájmových kroužků.

Ve střediscích volného času
▪ se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 10 osob (a to jak účastníků, tak pedagogů a dalších osob) v jedné skupině bez povinnosti doložit testování,
▪ se nově umožňuje konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině vnějších prostorech při splnění podmínky doložení výsledku testu nebo náhradního způsobu dokladu shodné jako je uvedeno výše u ZUŠ a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo vzdělávání, a osoby po celou dobu používají, a to i při pohybu venku bez ohledu na velikost rozestupů, respirátor, s výjimkami pro osoby mladší 15 let, kterým stačí zdravotnická rouška, a s výjimkami pro osoby podle bodu 3 mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest , které nemusí nosit žádnou ochranu (např. osoby během cvičení, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, po dobu nezbytnou při konzumaci jídla a pití).

Celé znění k provozu školských zařízení naleznete v PDF

Aktualizované čestné prohlášení k 24.5.2021 v PDF.