Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 Z důvodu maximální kapacity je nutno se předem přihlásit

NERF Turnaj  se skládá z jednotlivých „soubojů“. Souboj mezi dvěma tříčlennými týmy má dva poločasy, jeden poločas trvá 3 minuty čistého času**. Před zahájením souboje se oba týmy sejdou ve středu kolbiště (na středovém kruhu), kde se pozdraví. Poté se týmy postaví na zadní čáru své části kolbiště. Před začátkem souboje hlavní rozhodčí dlouze hvízdne. Na toto znamení všichni hráči zvednou ruku s Nerfkou jako potvrzení, že jsou připraveni. Souboj poté začíná po krátkém hvizdu hlavního rozhodčího. Jeden člen týmu smí mít do souboje maximálně šest šipek (buď nabitých přímo v blasteru, nebo viditelně umístěných v zásobnících na blasteru) a jeden blaster. Členové týmu si nemohou šipky navzájem předávat. Vystřelené šipky je zakázáno v průběhu hry sbírat. Pokud při hře dojde k zasažení hráče, dotyčný ihned zvedne ruku s blastrem a opustí nejkratší cestou kolbiště. Pokud hráči dojdou v průběhu souboje šipky, opustí kolbiště také. Dalším důvodem, pro opuštění kolbiště je PŘEŠLAP (= jakákoliv část nohy na čáře či za čárou). O ZÁSAHu či PŘEŠLAPu hráče rozhoduje rozhodčí. ZÁSAH a PŘEŠLAP oznamuje rozhodčí jedním krátkým zvukovým signálem a hlasitým oznámením čísla hráče. Vyřazení hráči se do hry vrací při nejbližším přerušení (buď po TREFĚ či po poločase).

 

Pokud se podaří TREFA otvoru v terči, družstvo získává BOD. TREFA je uznávána pokud šipka zůstane v terči nebo ji uzná terčový rozhodčí*** TREFU oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou. Po každé TREFĚ následuje přerušení souboje. Hráči, včetně vyřazených, se vrátí neprodleně na svou polovinu, přičemž si dobijí na 6  šipek.

Rady a tipy:

  • Mezi TREFOU a začátkem dalšího souboje probíhá odpočet 30 sekund.
  • Po TREFĚ sbírají šipky z KOLBIŠTĚ týmy, které mají hrát další souboj.

Na druhý poločas si týmy vymění strany kolbiště. V souboji vítězí tým s vyšším počtem BODŮ, v případě rovnosti rozhodne zápas rozstřel.

Zápas se ukončuje v případě rozdílu 5 bodů (0:5, 1:6, …) ve všech kategoriích.

Jakýkoliv fyzický kontakt mezi protivníky je přísně zakázán! Pokud k němu dojde, hlavní rozhodčí rozhodne o penalizaci hráče/hráčů (vyloučení jako při ZÁSAHu, trestné střílení, vyloučení do konce poločasu, vyloučení do konce souboje, diskvalifikace do konce turnaje).

Hráči musí mít bezpodmínečně na očích ochranné brýle. (Pokud je nemá, lze ho potrestat stejným způsobem, jako fyzický kontakt.)

Úmyslné zdržování hry je zakázáno. (Opět lze trestat stejným způsobem jako fyzický kontakt)

Jako ZÁSAH se počítá i zásah od spoluhráče.