Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Vláda České republiky přijala krizové opatření k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020 do soboty 12. prosince 2020. 

 

  • Posilovna je od 18.12.2020 (včetně) uzavřena
  • Provoz posilovny Střediska volného času Rýmařov platný od 7.12.2020 

  • Provoz posilovny je umožněn ve vnitřních prostorech při dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi osobami. Ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob. Pro šatny, sprchy a toalety provozovatel nastaví režimová opatření. Individuální trénink musí být konán v minimálních odstupech 2 metry.
  • Vstup a cvičení pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest.
  • Klienti provedou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení.
  • Časový harmonogram bude upraven tak, aby mezi jednotlivými cvičeními proběhl úklid, vyvětrání, dezinfekce prostor, dezinfekce strojů a dalšího cvičebního nářadí.
  • Na výměnu vzduchu bude použita vzduchotechnika se samostatným přívodem a odtahem.
  • Rozestup mezi klienty bude alespoň dva metry.

Ceny:

3 měsíce 2x týdně 800 Kč (1 vstup =33 Kč)

3 měsíce 3x týdně 1000 Kč (1 vstup =28 Kč)

1 měsíc 2x týdně 300 Kč

1 měsíc 3x týdně 400 Kč

jednorázový vstup 70 Kč

Vstup do posilovny (maximálně 2 hodiny)

ZTP 50% sleva (nutno předložit průkazku ZTP